Szkoła Tenisa Winner zorganizowała po raz pierwszy w Piotrkowie Trybunalskim profesjonalne badania FMS oraz testy motoryczne, które przeprowadziła znana w środowisku tenisowym fizjoterapeutka i trenerka przygotowania motorycznego Małgorzata Rak.  Absolwentka Wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Specjalizuje się w treningu motorycznym posiadając dodatkowo doświadczenie w zakresie medycyny sportowej i ortopedycznej zdobyte w uznanych ośrodkach w Polsce. Jest Certyfikowanym Specjalistą Przygotowania Motorycznego (EXOS), Przygotowania Motorycznego w Tenisie (CTPS) oraz Oceny Funkcjonalnej (FMS). Posiada doświadczenie w pracy z zawodnikami na różnych poziomach, zarówno z dziećmi jak i wyczynowymi sportowcami. Jako trener przygotowania motorycznego pracowała przede wszystkim indywidualnie z tenisistami K.S. Górnik Bytom, m.in.: z Wojtkiem Markiem i Mateuszem Kowalczykiem oraz prowadziła konsultacje w Akademii Tenisowej Karoliny Woźniackiej w Katowicach. Jako fizjoterapeutka współpracowała z tenisistkami światowej czołówki podczas turnieju WTA KATOWICE OPEN w latach 2015 i 2016 oraz indywidualnie z Karoliną Woźniacką jesienią 2015 roku. 

 

Ocena funkcjonalna obejmuje:

- wywiad weryfikujący obciążenia treningowe.
- test FMS (funkcjonalny test motoryczny).
- ocenę zdolności motorycznych na podstawie wybranych testów. 

 

Celem wykonania oceny funkcjonalnej tenisisty są: 

- identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka powstania kontuzji.
- ocena stanu przygotowania motorycznego zawodnika.
- ustalenie programu treningowego dostosowanego do uprawianej dyscypliny z uwzględnieniem ćwiczeń korygujących i profilaktyki urazów na podstawie wyników testu FMS.

 

BRAWO DZIECIAKI ! ! !

 

DOBRA ROBOTA GOSIA ;)