Regulamin Cyklu Turniejów

Kia Cup o Rakietę Karoliny Woźniackiej "road to Australia"

 

&1

Organizatorem Cyklu Turniejów o Rakietę Karoliny Woźniackiej jest Akademia Karoliny Woźniackiej.

 

&2

Celem turniejów jest upowszechnianie sportu wśród najmłodszych dzieci oraz promowanie tenisa.

 

&3

1.Zawody składają się z 3 turniejów eliminacyjnych, finałów regionalnych „Masters” oraz Masters Krajowy .

2. Eliminacje oraz "Masters" regionalny rozegrane zostaną pomiędzy 10.05-19.10.2014, finał krajowy "Masters" rozegrany zostanie do 30.11.2014 w Katowicach.

 

&4

Zawody eliminacyjne odbywać się będą w następujących ośrodkach:

Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Toruń, Piotrków Trybunalski.

 

&5

Warunki uczestnictwa:

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci do 10 roku życia (rocznik 2004 i młodsi).

2. Prawo startu uzyskuje się po zgłoszeniu dzieci u organizatorów regionalnych drogą elektroniczną do czwartku poprzedzającego turniej, do godziny 24:00. Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby uczestników w turniejach, w tym wypadku o starcie w I eliminacjach decyduje kolejność zgłoszeń, w kolejnych aktualny ranking cyklu.

3. W turniejach mogą brać udział tylko dzieci z ważnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

4. Uczestnicy zdobywają punkty tylko w jednym ośrodku w którym odbywają się eliminacje.

5. Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł.

 

&6

Konkurencje turniejowe:

1. Gra pojedyncza dla dzieci do 8 lat (chłopcy, dziewczynki razem) grupa „czerwona”.

2. Gra pojedyncza dla dzieci 9-10 lat (chłopcy, dziewczynki razem) grupa „zielona”.

 

&7

Sposób przeprowadzenia zawodów.

1. Turnieje o Rakietę Karoliny Woźniackiej rozgrywane są zgodnie z przepisami Tenis10 z zastrzeżeniem, że chłopcy i dziewczynki grają razem.

2. Grupa "Czerwona" gra do 2 wygranych tie-break-ów do 7 punktów; grupa "Zielona" gra do 2 wygranych setów od stanu 2-2 lub 3-3 (przy większej liczbie uczestników) trzeci set super tie-break.

3. Dzieci w poszczególnych turniejach zdobywają punkty wg załącznika. Do punktacji końcowej liczą się 2 najlepiej punktowane turnieje.

4. W finałach regionalnych „Masters” w grupie "Czerwonej" startuje 16 najwyżej notowanych w rankingu regionalnym zawodników, w grupie "Zielonej" 8  najwyżej notowanych w rankingu regionalnym zawodników.

5. W finale krajowym „Masters” zawodnicy, którzy zdobyli 1-2 miejsca w finałach regionalnych.

&8

Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zawodach oraz na stronie

www.akademiakarolinywozniackiej.pl .

2. Lista dzieci, która zakwalifikuje się do finałów „Masters” zostanie także ogłoszona na stronie w/w stronie.

 

&9

Nagrody.

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

2. Zawodnicy zajmujący 1-4 miejsca w zawodach eliminacyjnych puchary/medale, dyplomy, upominki.

3. Zawodnicy zajmujący 1-4 miejsca w finałach regionalnych puchary/medale, dyplomy, nagrody.

4. Zwycięscy finału ogólnopolskiego otrzymają Puchar oraz rakietę Karoliny Woźniackiej z autografem, roczny kontrakt sprzętowy z "Babolatem" oraz nagrodę specjalną, wyjazd wraz z rodzicem na Turniej Australia Open 2015.

 

&10

Szczegółowe terminy zostaną ogłoszone w materiałach promocyjnych oraz na stronie:

www.akademiakarolinywozniackiej.pl

 

&11

Wszelkie protesty w formie pisemnej można składać do organizatora bezpośrednio po zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Punktacja Turnieju Kia Cup o Rakietę Karoliny Woźniackiej "road to Australia"

1. "Drabinka"

Miejsce

Punkty

1

64

2

48

3

36

4

30

5-8

24

9-16

14

17-32

4

Turniej pocieszenia gramy tylko I rundę za wygrany mecz 6 punktów.

 

W przypadku dwóch 3 miejsc po 33.

2. Rozgrywki grupowe

Miejsce

Punkty

1

64

2

48

3

36

4

30

5

24

6

22

7

20

8

18

9

17

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25-100

1